Openingstijden
Maandag 12:00 – 17:00 uur
Woensdag 10:00 – 19:00 uur
Vrijdag* 10:00 – 16:00 uur

*Iedere oneven week op vrijdag
van 12.00 – 20.00 uur open.

Volg ons

Onze missie

De Bonte Specht is een plek waar bezoekers hun vaardigheden kunnen laten zien en ontdekken. Iedereen is gelijk, jong en oud is welkom en bezoekers kunnen hier zichzelf zijn. Er hangt een positieve sfeer, waarbinnen bezoekers kunnen uitzoeken wat hun kwaliteiten zijn, om deze vervolgens verder te ontwikkelen. Daarnaast is iedereen vrij om nieuwe kwaliteiten te ontdekken.

Bij De Bonte Specht wordt er vrij gewerkt, er is geen dagelijks programma. Je doet vooral wat je leuk vindt: muziek maken, dansen, houtbewerken, schilderen, koken en al het andere wat je nog kunt bedenken. De Bonte Specht ondersteunt bezoekers in deze activiteiten.

Wij geloven dat een bezoeker zich in de eerste plaats prettig en veilig moet voelen; daarom creëren we een plek waar iedereen echt volledig wordt geaccepteerd. Onder het motto ‘alles is goed’ krijgt iedereen de kans om zich veilig te gaan voelen op zijn of haar eigen tempo. Als iemand er zelf aan toe is om initiatief te tonen en iets te gaan ondernemen, dan stimuleren wij dit zoveel mogelijk. Zo ontstaan er de mooiste dingen. Een succeservaring die vanuit jezelf is ontstaan, is immers goud waard!

Naast eigen initiatief vinden we het heel belangrijk dat we als groep (alle bezoekers, ondersteuners, vrijwilligers en stagiaires) fungeren en ieder zijn eigen inbreng heeft. We nodigen iedereen uit diens eigen verantwoordelijkheid hierin te nemen.

Onze visie

Wij geloven dat ieder mens een berg aan mogelijkheden in zich heeft, mits die zich veilig en gemotiveerd voelt om hiernaar op zoek te gaan. Wij proberen daarom de focus te verschuiven van de onmogelijkheden naar de mogelijkheden van bezoekers. Ons doel is om onze bezoekers te stimuleren deze mogelijkheden aan het licht te brengen. Dit doen we op de volgende manieren:

 1. We bieden een vrije inloop aan, zonder verplichtingen.
  Bezoekers kunnen komen en gaan wanneer ze zelf willen. Sommigen hebben er behoefte aan om een hele dag te komen, anderen vinden een uurtje ook genoeg. De bezoekers die bij De Bonte Specht komen, doen dit omdat ze het zélf willen.
 2. We geven bezoekers de mogelijkheid om zelf een invulling te geven aan hun tijd bij De Bonte Specht.
  We werken dus niet met een activiteitenprogramma of vaste structuur. Op die manier geven we bezoekers de kans (en leren ze) om zelf met ideeën voor activiteiten te komen. Bezoekers die nieuw bij De Bonte Specht komen, vinden het soms lastig om zelf te bedenken wat ze willen doen. Daarin ondersteunen wij hen door verschillende materialen aan te bieden en hen uit te nodigen om samen hiermee aan de slag te gaan.
 3. We sluiten aan bij de behoefte van bezoekers en faciliteren die waar mogelijk.
  Zo zijn er allerlei materialen voorhanden en zijn er regelmatig workshops waar bezoekers bij aan kunnen sluiten. Als een bezoeker een wens heeft, waarvoor we de materialen en/of kennis nog niet in huis hebben, dan doen we ons best om dit alsnog mogelijk te maken.
 4. We geloven dat ieder mens zich het beste ontwikkelt als de motivatie vanuit diegene zelf komt en als daarvoor de ruimte en tijd wordt gegeven.
  Ons motto is daarom: wees welkom! Kom eerst maar eens binnen voor een kopje koffie en neem de tijd om je prettig te gaan voelen. Vervolgens ontstaan de mooiste initiatieven en vinden er persoonlijke ontwikkelingen plaats. Dit alles ontstaat doordat we met bezoekers in gesprek gaan, hen uitdagen en in hun waarde laten. Op een natuurlijke en niet geforceerde of geplande manier.
 5. We kijken samen met de bezoeker naar zijn of haar doelen.
  Daarbij bespreken we hoe we daarin kunnen ondersteunen en hoe De Bonte Specht daarin van toegevoegde waarde kan zijn.
 6. We nemen als ondersteuners geregeld onze eigen interesses mee.
  Zo tonen we onder meer zelf initiatief om iets (creatiefs) te gaan doen bij De Bonte Specht. We nemen dan bijvoorbeeld onze eigen hobby mee. Vaak merken we dat we daarmee bezoekers prikkelen en de drempel verlagen om zelf ook iets te ondernemen.